Kontakt

Vänligen kontakta vårt kontor i Stockholm om du önskar mer information om våra ETF:er telefon: +46 (0)8 454 54 00 eller e-post: maria.lindholm@hsbc.com

HSBC Global Market´s traiding desk når du via e-post: passive.equity.team@hsbc.com eller telefon +44 (0) 20 702 40337.

Risker

Text i denna webbsida utgör inte ett råd eller en rekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det finns inga garantier för att investeringen kommer att öka i värde. När investeringar görs i utländsk valuta kan växlingskursen vid den typen av investeringar påverka investeringen att så väl öka som minska i värdet. En del fonder investerar i tillväxtmarknader. Investeringar i dessa marknader medför en högre risk och mer volatilitet än investeringar i utvecklade marknader.

Investerare och pontentiella investerare ska ta del av Basfakta för investerare (Key Investor Information Document, ”KIID”), prospektet i sin helhet, supplement och senaste års- eller halvårsrapporten för detaljerad information om fonden samt riskerna kopplade till fonden. Dokumenten finns tillgängliga via denna webbsida.

Andelar i en ETF-fond (UCITS ETF) som förvärvats på sekundärmarknaden kan vanligen inte säljas direkt tillbaka till fonden. Investerare ska köpa och sälja fondandelar på en sekundärmarknad med hjälp av en mellanhand (till exempel en börsmäklare) och kan behöva betala en avgift för detta. Investerare kan dessutom få betala mer än det aktuella fondandelsvärdet (NAV) vid köp av fondandelar samt få mindre än det aktuella fondandelsvärdet vid en försäljning.