Kontakt

Vänligen kontakta vårt kontor i Stockholm om du önskar mer information om våra ETF:er telefon: +46 (0)8 454 54 00 eller e-post: maria.lindholm@hsbc.com

HSBC Global Market´s traiding desk når du via e-post: passive.equity.team@hsbc.com eller telefon +44 (0) 20 702 40337.

Viktig information

Text i denna webbsida utgör inte ett råd eller en rekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det fondutbud av HSBC ETF:er som presenteras i denna webbsida består av delfonder av HSBC ETFs PLC, ett investmentbolag med rörligt kapital och med enskilt ansvar mellan delfonderna, registrerat i Irland som ett aktiebolag samt auktoriserat och under tillsyn av Central Bank of Ireland. HSBC ETFs PLC är konstrurerat som en paraplyfond med uppdelat ansvar mellan delfonderna.

Investerare och pontentiella investerare ska ta del av Basfakta för investerare (Key Investor Information Document, ”KIID”), prospektet i sin helhet, supplement och senaste års- eller halvårsrapporten för detaljerad information om fonden samt riskerna kopplade till fonden. Dokumenten finns tillgängliga via denna webbsida.

The shares in HSBC ETFs PLC have not been and will not be offered for sale or sold in the United States of America, its territories or possessions and all areas subject to its jurisdiction, or to United States Persons.